Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
анализ на финансовите отчети.осигуряване на ефективност в полза на бизнеса

петър  петров
Период на провеждане :
28.10.2010 - 28.10.2010
Адрес на провеждане :
гр.софия,хотел хемус
Лектор :
петър петров

Програма на семинара

08.30 -9.00 Регистрация на участниците

9.00 -10.30 Семинарно занятие: Определяне на изходната позиция и преглед на наличните ресурси:

-кой анализира финансовите отчети или различните гледни точки

-структура и съдържание на финансовите отчети

-финансовите отчети като система

-финансовите отчети от гледна точка на управленските решения

Познаване и използване структура и съдържание на финансовите отчети:

-баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци,отчет за собствения капитал

-счетоводни политики и бележки към финансовите отчети.

-достоверност на счетоводните отчети

10.30 -11.00 Кафе пауза

11.00 -13.00 Семинарно занятие: Практически анализ на финансовите отчети

-структурен анализ;

-хоризонтален анализ на финансовите отчети;

-извеждане и анализиране на тенденциите в промените на показателите и на породилите ги причини: анализ, базиран на финансови

коефициенти;

-оценка на ефективността на капитала.

Модели за анализ на финансовите отчети на предприятието:

Коефициентите като система: DuPont System For Analysis; Модел за бърз анализ на финансовите отчети.

13.00- 14.00 Обедна почивка

14.00- 16.30 Семинарно занятие: Как да се борим с финансовите затруднения? Преструктуриране на бизнеса

-анализ на финансовите затруднения

-растеж и равновесие на растежа

-модели за прогнозиране на финансови затруднения.Altman's ZScore, Springate Model, Fulmer Model,

Taffler Tisshaw's ZScore Model. Приложимост.

Нетрадиционни методи за анализ от гледна точка на кредиторите

-изграждане на рисков профил

-финансови и нефинансови аспекти

Практическо използване на анализа на финансовите отчети (и насоките за преструктуриране) в конкретни бизнес ситуации

съставяне на доклад за дейността; получаване на инвестиционно предложение; разработка на бизнес планове; целеви и срочни

бизнес програми; бизнес преговори.

16.30 -17.00 Въпросите, които Ви интересуват Анализ на конкретни практичес

ки казуси по предварително зададени от участниците въпроси.

Водещ: Петър Петров магистър по счетоводство, финансов аналитик и консултант по бизнес планиране, фирмено преструктуриране,

преговорни процеси.

Такса за ранно записване и плащане до 15 октомври 2010 г.: 168 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 189,60 лв. Стандартна такса: 198 лв.

Краен срок за записване и плащане: 26 октомври 2010 г.

сметка на Лектор ЕООД: BIC на ПИБ АД: FINVBGSF

IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

 


Цена :
168/189.60
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)