Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
особености в данъчното приключване за 2010 г.

мария  босолова
Период на провеждане :
24.11.2010 - 24.11.2010
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
мария босолова

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Годишно приключване на 2010 г. по ЗКПО

Обърнете внимание на данъчните аспекти на резултатите от годишната инвентаризация на:

- дълготрайни активи;

- материални запаси;

- вземания и задължения.

Научете повече за данъчното третиране на счетоводно отчетени:

- разходи за данъци (ДДС, данък при източника, данък върху разходите);

- разходи за лихви;

- разходи, представляващи доходи на физически лица;

- разходи за дарения;

- разходи, несвързани с дейността, или документално необосновани.Бъдете сигурни, че правилно ще направите корекция на счетоводни

грешки и пренасяне на данъчни загуби

10.30 - 11.00 Кафе-пауза

11.00 - 13.00 Особености в облагането на физическите лица по ЗДДФЛ

Запознайте се с актуалните правила за:

- годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения;

- декларирането на доходите изплатени на физически лица

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 16.00 Годишно приключване по ЗДДС

Научете как правилно и законосъобразно да направите:

- корекция при неначислен или на начислен данък при вътреобщностни сделки;

- корекция на ползван данъчен кредит при брак, липси или промяна в предназначението на стоката или услугата;

- годишна корекция на частичен данъчен кредит.

16.00 - 17.00 Отговори на въпросите, които Ви интересуват

Водещ на семинара: Мария Босолова

Такса за ранно записване и плащане до 12 ноември: 168 лв.

Специална такса за клиенти на Резон и Лектор: 189,60 лв.

Стандартна такса: 198 лв.

Краен срок за записване и плащане: 22 ноември 2010 г.

BIC на ПИБ АД: FINVBGSF

IBAN BG14 FINV 9150 10BG N08M P2

 

 

 

 


Цена :
168/189.60
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)