Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
подготовка и практически процедури за годишно счетоводно приключване на 2012 г.

христо  досев
Период на провеждане :
30.11.2012 - 30.11.2012
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
христо досев

Програма на семинара:

8.30 - 9.00   Регистрация

9.00 - 10.30    Подготовка за годишното приключване

- идентификация на предприятието

- промени в икономическата среда

- база за изготвяне на ГФО

- елементи на ГФО съобразно възприетата база за изготвяне на ГФО

- преглед на организационната структура на предприятието

- проверка на условията за задължителен одит от регистриран одитор

10.30 - 11.00  Кафе - пауза

11.00 - 13.00    Инвентаризация на активите в предприятието

- инвентаризация на материалните запаси (МЗ)

- инвентаризация на дълготрайни материални активи (ДМА)

- инвентаризация на вземанията и паричните средства;

- инвентаризация на инвестициите;

- инвентаризация на разходите за бъдещи периоди;

- инвентаризация на пасивите:

- проверка на начислените амортизации през периода:

- проверка на начислените разходи по неизползвани (компенсируеми) отпуски

- начисляване на провизии, оповестяване на условни задължения и условни активи:

- ефекти от промени във валутните курсове:

- проверка на съответствията по счетоводните сметки и тяхното приключване:

- събития след датата на ГФО, промени в счетоводната политика и допуснати грешки от минали периоди.

13.00 - 14.00 Обедна почивка

14.00 - 16.00  Годишно счетоводно приключване

- изготвяне на ГФО за 2011 година:

- проверка на условията за съставител на ГФО:

 - одобряване на ГФО:

 - проверка и заверка на ГФО от регистриран одитор:

 - публикуване на ГФО в Търговския регистър:

16.00-17.00 Отговори на въпросите, които Ви интересуват

Внимание! Правилното счетоводно приключване е Вашата гаранция за спокойствие при бъдещи ревизии и застраховка срещу глоби и лихви.

Лектор: Христо Досев - данъчен експерт

Цена за участие с ВАУЧЕР на клиенти на Резон: 178 лв.

Цена за участие във второ обучение или без ваучер на клиенти на Резон: 198 лв

Цена за участие: 228 лв

Краен срок за записване 26.11.2012 г.

тел./факс: 02/944-75-67

мобилен: 0888/53-75-00


Цена :
178/198 лв
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)