Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
Свали брошура
новите моменти в пенсионното осигуряване.оформяне на документацията

веселка  янакиева
Период на провеждане :
29.08.2008 - 29.08.2008
Адрес на провеждане :
град софия, хотел хемус
Лектор :
веселка янакиева

Програма

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Видове пенсии, отпускани съгласно ЗПО. Видове пенсии, свързани с трудовата дейност. Условия за отпускане на пенсия зa осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионално заболяване. Условия за отпускане на наследствени пенсии. Начин на изчисляване на размера на пенсията.

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 13.00 Осигурителен стаж. Трудов стаж - осигурителен стаж. Периоди, за които се зачита осигурителен стаж. Изчисляване на осигурителния стаж. „Закупуване" на осигурителен стаж. Извънреден труд. Документи, които удостоверяват осигурителния стаж - трудова книжка, осигурителна книжка, УП - 3 и др.

13.00 - 14.00 Обяд

14.00 - 16.00 Осигурителен доход. Периоди, които се зачитат за осигурителен стаж, но не се включват в осигурителния доход. Периоди, които се включват за изчисляване на размера на пенсията. Изготвяне на документи на лица, които са неправилно уволнени и възстановени на работа. Начин на изготвяне на образец УП - 2. Работещи пенсионери. Преизчисляване на пенсиите.

16.00 - 17.00 Обобщение и дискусия


Цена :
228
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)