Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
подбор, мотивиране и оценяване на персонала в училищата

поля  николова
Период на провеждане :
28.08.2008 - 28.08.2008
Адрес на провеждане :
град софия, хотел хемус
Лектор :
поля николова

Обучението е предназначено за директори на училища и организации, които имат амбицията да подберат и задържат качествен персонал.

28.08.2008 година (четвъртък)

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 - Анализ на работната позиция и структура на длъжностната характеристика - примерни модели. Работа в група. Интервюто като инструмент за подбор на персонал.

10.30 - 11.00 - Kaфе - пауза

11.00 - 13.00 - Мотивационното писмо - критерий за избор на "точния кандидат". Ролеви игри, симулации на работна ситуация. Мотивиране и оценяване на персонала. Работа в малки групи.

13.00 - 14.00 - Обяд

14.00 - 16.00 - Седем стъпки за формиране на ефективен екип.Анализ на собствените екипи.Мисия и цели на екипа. Ползи от постигане на целта. Техники за формулиране на целите на екипа (планиране, „добри" и „лоши" цели, техниката SMART). Видове екипи - 10- те роли, които трябва да присъстват в един екип.Решаване на тест за оценка на екипа.

16.00 - 17.30 Обобщение и дискусия

 

 

 

 

 


Цена :
228
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)