Лектор БГ
 
 
 
Поръчай пълно обучение
Свали брошура
практически съвети по управленско счетоводство

бойчинка йонкова
Период на провеждане :
29.09.2008 - 30.09.2008
Адрес на провеждане :
софия, хотел хемус
Лектор :
бойчинка йонкова

Програма на семинара:

8.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Въведение в управленското счетоводство и класификацията на разходите.

Разходите през призмата на управленското счетоводство - класификация на разходите и тяхното поведение при промяна в обема на дейността.

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 12.30 Методи за калкулиране

 • калкулиране по поръчки
 • калкулиране по технологични процеси
Калкулиране на базата на дейности - теория, концепция, методи, специфика

12.30 - 13.30 Обяд

13.30 - 15.00 Анализ на центровете на отговорност

 • видове центрове на отговорност
 • степен на контрол
 • контролируеми неконтролеруеми разходи
Въведение в отчитането по нормативи (стандарти)
 • същност и изисквания
 • дефиниране на стандарти
 • системата на прилагане на стандартни разходи и нейната връзка с принципа на "управление по отклонения"

15.00 - 15.30 Кафе - пауза

15.30 - 17.00 Въведение в бюджетирането

 • същност на бюджетния процес
 • бюджетна комисия
 • методика на изготвяне на бюджетите
 • особености при бюджетиране на базата бна дейности


30 септември 2008 г.

9.00 - 10.30 Бюджетен контрол

 • същност
 • статичен бюджет
 • гъвкав бюджет - методика на съствавяне на гъвкави бюджети

10.30 - 11.00 Кафе - пауза

11.00 - 12.30 Анализ на отклоненията

 • общ модел
 • дефиниране на причнините и отговорностите за отклоненията при материалните разходи
 • отклонения на ефективността на труда
 • отговорност за отклоненията при трудовите разходи
 • отклонения от променливи общопроизводствени разходи
 • отклонения при постоянни общопроизводствени разходи
Как следва да се отчитат отклоненията от счетоводните във финансовите отчети?

12.30 - 13.30 Обяд

 

*Цената е с вкл. ДДС.


Цена :
348 лв.
Вашето мнение
КОМЕНТАРИ (0)