Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
02.07.2008 - 02.07.2008
успешни сделки с недвижими имоти и строителна продукция
Темите, които ще бъдат разгледани в рамките на семинара:1. Вещноправни отношения: термини, процедури, документация.2. Сделки със земя и право на строеж - продажби и придобиване.3. Сделки за замяна на ...
26.06.2008 - 27.06.2008
подготовка и технология за изготвяне на проекти, финансирани от ес
Програма на семинара „Подготовка и технология за изготвяне на проекти, финансирани от ЕС“ 26.062008 г. (четвъртък)  8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Философия на програмите на...
20.06.2008 - 20.06.2008
дисциплинарна и имуществена отговорност на служителя. обезщетения и административни санкции по кт
8.30 - 9.00 Регистрация 9.00 - 10.30 Имуществена и дисциплинарна отговорност - популярни и непопулярни санкцииИмуществената отговорност - възстановяване на липси и вреди, причинени от работник или слу...
18.06.2008 - 18.06.2008
сключване и прекратяване на трудовите договори в училищата
8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 По кой член от Кодекса на труда е най-добре да бъде сключен трудовия договор?Колко „безсрочен" е безсрочният договор?Сключване на срочен трудов договор с...
29.05.2008 - 30.05.2008
защита на интересите на работодателя чрез възможностите на трудовите правоотношения
29.05.2008 г. (четвъртък)8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Особености при договаряне по трудовоправно отношение: задължителни и факултативни елементи на трудовия договор.Обвързване на трудовия догов...
28.05.2008 - 28.05.2008
новите моменти в пенсионното осигуряване. оформянето на документацията.
8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии, отпускани съгласно ЗПО. Видове пенсии, свързани струдовата дейност. Условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заинвалидност пора...
26.05.2008 - 27.05.2008
управленското счетоводство при вземането на решения и бюджетния контрол
 26.05.2008 година (понеделник)8.30 - 9.00 Регистрация на участниците9.00 - 10.30 За какво може да послужи управленско счетоводство в процеса на вземане на решения?Класификация на разходите за це...
21.05.2008 - 23.05.2008
системи за финансово управление и контрол.вътрешен одит в публичния сектор
21.05.2008 г. /сряда/  8.00 -  8.30 Регистрация  9.00 - 10.30 Приложимо законодателство в областта на финансовото управление и контрол. Същност на вътрешния контрол. Управленска отговор...
19.05.2008 - 20.05.2008
практически анализ на финансови отчети. насоки за фирмено преструктуриране
 19.05.2008 година (понеделник)8.30 - 9.00 Регистрация на участниците9.00 - 10.30 Определете изходната си позиция и наличните ресурси. Кой анализира финансовите отчети или различните гледни точки...
24.03.2008 - 25.03.2008
безпроблемно изготвяне и прекратяване на трудовите договори
Програма на семинара:Безпроблемно изготвяне и прекратяване на трудовите договориилиКак да бъдете изрядни пред проверяващите органи  24.03.2008 г. (понеделник)8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 И...

<< <  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  >