Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
03.10.2012 - 03.10.2012
топ въпроси по сключване, промяна и прекратяване на трудови договори и още...всичко за работното време, трудоустрояването, дисциплинарната и имуществена отговорност
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00    - 10.30 По кой член от Кодекса на труда е най-добре да бъде сключен трудовиядоговор? Предпочитаните срочни договори - предимства и не...
20.07.2012 - 20.07.2012
оптимизиране на отношенията с администрацията.как да реагираме при различни административни проблеми,без да прибягваме до адвокат
Програма на семинара:1. Администрация - какво не знаем за администрацията и как да ни бъде от полза?2. Административен акт - как това далечно понятие е близо до всеки, имащ отношениес институциите и к...
19.07.2012 - 19.07.2012
как да защитим правата си на търговци от агресивни потрбители?
Програма на семинара:1. Практически преглед на нормативната уредба, регламентираща отношенията потребител - търговец/производител.2. Запознайте се с правата и задълженията на органите и организациите,...
08.06.2012 - 08.06.2012
как да получим изгоден фирмен кредит - съставяне на успешен бизнес план и технология на преговорите
Такса за участие :За ранно записване и плащане до 23 май - 198 лв.Специална такса за клиенти на Резон и Лектор - 210 лв.Стандартна такса - 228 лв.Краен срок за записване и плащане: 4 юни 2012 г.BIC на...
08.06.2012 - 08.06.2012
промени в пенсионното осигуряване 2012 г. увеличаване на минималните пенсии, считано от 1 юни 2012 г.
Такса за участие:За ранно записване и плащане до 23 май 2012 г. - 198 лв.Специална такса за клиенти на Резон и Лектор - 210 лв.Стандартна такса - 228 лв.Краен срок за записване и плащане - 4 юни 2012 ...
07.06.2012 - 07.06.2012
практически анализ на финансовите отчети
Такса за участие:За ранно записване и плащане до 23 май 2012 г. - 198 лв.Специална такса за клиенти на Резон и Лектор - 210 лв.Стандартна такса - 228 лв.Краен срок за записване и плащане - 4 юни ...
06.06.2012 - 06.06.2012
топ въпроси по изготвяне, промяна и прекратяване на трудови договори, работно време, почивки и отпуски. промени в кт от 2012 г.
Такси за участие:За ранно записване и плащане до 23 май 2012 г. -198 лв.Специална такса за клиенти на Резон и Лектор - 210 лв.Стандартна такса - 228 лв.Краен срок за записване и плащане - 4 юни 2012 г...
30.03.2012 - 30.03.2012
промени в пенсиите в сила за 2012 г.практически съвети по оформяне на документите за пенсиониране
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2012 г.Научете всичко за: промените в КСО от 1 септември 2011 г. Закон за бюджета наДОО за 2012 ...
01.03.2012 - 01.03.2012
топ въпроси по изготвяне, сключване и прекратяване на трудови договори. последни промени в кодекса на труда от януари 2012 г.
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 По кой член от КТ е най-добре да бъде сключен трудовия договор?Предпочитаните срочни договори -предимства и недостатъци?Колко "безсрочен&q...
29.02.2012 - 29.02.2012
как да избегнем лошите вземания. ефективно събиране на просрочени вземания по извънсъдебен и съдебен път
Програма на семинара:8.30 - 9.00 ч. Регистрация9.00 - 10.30 ч. Превантивни стъпки за защита на интересите Ви преди сключване на сделката- проучване на репутацията и платежоспособността на търговските ...

<  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>