Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
28.07.2011 - 28.07.2011
как да избегнем лошите вземания.ефективно събиране на просрочени вземания по извънсъдебен и съдебен път
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 ч. Регистрация9.00 - 10.30 ч. Превантивни стъпки за защита на интересите Ви преди сключване на сделката- проучване на репутацията и платежоспособността на търговс...
17.06.2011 - 17.06.2011
кой и как тълкува данъчните закони? практически анализ на казуси от административната и съдебна практика по зддс, зкпо и зодфл
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Практически казуси и нови моменти в облагането с ДДС10.30 - 11.00 Кафе - пауза11.00 - 13.00 Практически казуси и нови моменти в облагането по З...
07.06.2011 - 07.06.2011
новата нкпд-основания за промяна в трудовите договори и длъжностните характеристики.последни промени в кт
 ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Практически въпроси по прилагането на новата НКПД- променени кодове;- променени наименования на длъжности;- нови и отпаднали наименования...
15.04.2011 - 15.04.2011
практически съвети по пенсионно осигуряване и оформяне на документи за пенсиониране.промени в пенсиите за 2011 г.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането имНаучете всичко за: пенсиите, свързани с трудова дейност и пенсиите, несвързани с трудова...
13.04.2011 - 13.04.2011
новата нкпд-основания за промяна в трудовите договори и длъжностните характеристики.последни промени в кт
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Практически въпроси по прилагането на новата НКПД- Променени кодове- Променени наименования на длъжности- Нови и отпаднали наименования на длъж...
28.02.2011 - 28.02.2011
практически анализ на последните промени в кодекса на труда в сила за 2011 г.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Научете всичко за промените в КТ, свързани с използването на трудовите договори от работодателя- промени в условията на сключване на трудови до...
18.02.2011 - 18.02.2011
особености в данъчното приключване за 2010 г.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Годишно приключване на 2010 г. по ЗКПО Обърнете внимание на данъчните аспекти на резултатите от годишната инвентаризация на:- дълготрайни актив...
28.01.2011 - 28.01.2011
новите моменти в пенсионирането за 2011 г. практически съвети за пенсионно осигуряване и оформяне на документите за пенсиониране
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането имНаучете всичко за: пенсиите, свързани с трудова дейност и пенсиите, несвързани струдова ...
24.01.2011 - 24.01.2011
особености в данъчното приключване за 2010 г.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Годишно приключване на 2010 г. по ЗКПО Обърнете внимание на данъчните аспекти на резултатите от годишната инвентаризация на:- дълготрайни актив...
20.12.2010 - 20.12.2010
особености в данъчното приключване за 2010 г.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Годишно приключване на 2010 г. по ЗКПО Обърнете внимание на данъчните аспекти на резултатите от годишната инвентаризация на:- дълготрайни актив...

<  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  > >>