Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
25.06.2010 - 25.06.2010
практически съвети по пенсионно осигуряване и оформяне на документи за пенсиониране.промени в пенсиите през 2010 г.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането имНаучете всичко за: пенсиите, свързани с трудова дейност и пенсиите, несвързани с трудова...
24.06.2010 - 24.06.2010
кредит за вас и вашите клиенти!успешни практики за получавоне на изгодно кредитиране
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА08.30- 9.00 Регистрация на участниците9.00 -10.30 Семинарно занятие:Успешно позициониране на бизнеса спрямо кредитния пазар-излъскайте ябълката представяне на финансовите отчети в ...
24.06.2010 - 24.06.2010
трудовите досиета в предприятието. управление и отчетност на трудовите правоотношения.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Комплектоване на лично трудово досие на служител- документи, които се предоставят от работника- документи, които се изготвят от работодателя- д...
17.06.2010 - 17.06.2010
най-често допусканите грешки при изготвяне на проекти по оперативни програми
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Най-честите грешки по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към Министерствона образованието, младежта и науката, Агенц...
27.05.2010 - 27.05.2010
практически съвети за изработване на проекти по оперативните програми на ес
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Структурни фондове. Оперативни програми-Какво е проект и проектен цикъл?-Как да разработим успешен проект?10.30 - 11.00 Кафе - пауза11.00 - 13....
26.05.2010 - 26.05.2010
топ въпроси по изготвяне, сключване и прекратяване на трудови договори
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 По кой член от Кодекса на труда да сключим трудов договор?-Предпочитаните срочни договори - предимства и недостатъци;-Колко "безсрочен&quo...
30.04.2010 - 30.04.2010
практически съвети по пенсионно осигуряване и оформяне на документи за пенсиониране.промени в пенсиите през 2010 г.
 ПРОГРАМА8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Видове пенсии и документи, необходими за отпускането имНаучете всичко за: пенсиите, свързани и несвързани с трудовата дейност; придобива-не на правото...
29.04.2010 - 29.04.2010
планиране и оптимизиране на данъците през 2010 г.
Програма на семинара:08.30 -9.00 Регистрация на участниците9.00 -10.30 Семинарно занятие-Защо е необходимо да планираме и оптимизираме данъчните си плащания?-Анализ на печалбата преди лихви и данъци в...
22.04.2010 - 22.04.2010
практически решения за работодателя при трудоустрояване и реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност
 ПРОГРАМА8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Трудоустрояване на работници и служители с намалена трудоспособност- задължения на работодателя- места за трудоустрояване- документи свързани с трудоу...
20.04.2010 - 20.04.2010
практически анализ на финансовите отчети. осигуряване и ефективност в полза на бизнеса
 ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:08.30 -9.00 Регистрация на участниците9.00 -10.30 Семинарно занятиеОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗХОДНАТА ПОЗИЦИЯ И ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ:-кой анализира финансовите отчети или разли...

<  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  > >>