Лектор БГ
 
 
 
  Размер на страницата
20.02.2009 - 20.02.2009
най-новите промени в кодекса на труда за 2009 г.
   8.30 -  9.00    Регистрация на участниците 9.00 - 10.30 Промени при сключване на трудов договорОформяне на съдържаниетоОформяне и връчване на длъжностна характери...
28.01.2009 - 28.01.2009
най-новите промени в зкпо и зддфл, в сила от 01. 01. 2009 г.определяне на данъчния финансов резултат по реда на зкпо и годишно данъчно задължение по реда на зддфл за 2008 г.
28 януари 2009 /сряда/ 8.30 -  9.00  Регистрация на участниците 9.00 - 10.30 Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2008 г . Данъчно преобразуване:постоян...
09.12.2008 - 09.12.2008
новите моменти и спорни разпоредби в определяне на данъчния финансов резултат по реда на зкпо и годишно преизчисляване на данъка от работодателя по реда на зддфл за 2008 г
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2008 г . 1. Облагане на печалбата1.1. Данъчно преобразуване:постоянни разлики - нов...
02.12.2008 - 03.12.2008
как да анализираме и преструктурираме бизнеса? кредитен анализ и преструктуриране
2 декември 2008 / вторник /8.30 - 9.00   Регистрация на участниците9.00 - 10.30 Анализ на финансовите отчети     - Оценка на Отчета за паричните потоци 10.30 - 11.00...
28.11.2008 - 28.11.2008
новите моменти и спорни разпоредби в определяне на данъчния финансов резултат по реда на зкпо и годишно преизчисляване на данъка от работодателя по реда на зддфл за 2008 г.
Програма на семинара:8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2008 г . 1. Облагане на печалбата1.1. Данъчно преобразуване:постоянни разлики - нов...
26.11.2008 - 26.11.2008
трудовите досиета в предприятието. управление и отчетност на трудовите правоотношения.
8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 - Създаване на трудови досиета :задължителни документи допълнителни документидокументи по Наредбата за документите необходими при сключване на трудов договор и др10...
24.11.2008 - 25.11.2008
как да анализираме и преструктурираме бизнеса? практически финансов и кредитен анализ
24 ноември 2008 / понеделник /8.30 - 9.00 Регистрация на участниците9.00 - 10.30 Рентабилност и ликвидност    - Печалба и рентабилност     - ...
06.11.2008 - 07.11.2008
как да изготвим успешен бизнес план? целеви и срочни бизнес програми.
6 ноември 2008 / четвъртък /  8.30 - 9.00  Регистрация на участниците  9.00 - 10.30 Кой са потребителите на бизнес планове, целеви и срочни бизнес програми?- Вътрешни за орган...
31.10.2008 - 31.10.2008
как изрядно да сключите или прекратите трудов договор в училището?
Програма на семинара: 8.30 - 9.00 Регистрация 9.00 - 10.30 По кой член от КТ е най-добре да бъде сключен трудовият договор? колко "безсрочен" е безсрочният договор?сключване на срочен т...
29.10.2008 - 29.10.2008
как изрядно да сключим или прекратим трудов договор? как да избегнем грешки и санкции?
8.30 - 9.00 Регистрация9.00 - 10.30 Срочен или безсрочен трудов договор:сравнение на действието и характеристиките на двата основни вида договори;случаи, при които срочните договори са приложими и неп...

<< <  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  >